De directievoering vindt in het proces plaats vanaf de realisatiefase, het toezicht ook.

De directievoerder stuurt het proces aan vanaf het moment dat de aannemer is gecontracteerd, de gunning. Het is vanaf nu belangrijk dat het daadwerkelijke bouwen van het project getoetst wordt op tijd, geld en kwaliteit.

Dit wordt vanaf het eerste moment geregeld middels 4 wekelijkse bouwvergaderingen die (meestal) door de directievoerder worden voorgezeten en genotuleerd.

Ik gebruik hiervoor een uitgebreide agenda waarin alle zaken aan de orde komen. De rechten en plichten van alle betrokken partijen genoemd in de UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden) worden zo geregeld en komen maandelijks aan de orde. Er is op deze manier constante controle op meer- en minderwerk, de planning en de kwaliteit. De directievoerder is voor deze zaken verantwoordelijk.
Het toezicht op de bouwplaats door de toezichthouder ook wel bouwkundig opzichter genoemd is een verlengde van de directievoering. Bij projecten van enige omvang wordt de directievoerder op het werk vaak ondersteund door een toezichthouder, die de kwaliteit van het door de uitvoerende partijen geleverde werk controleert en rapporteert. Deze rapportages worden vastgelegd in weekrapporten, waarvan weer vermelding wordt gemaakt in de bouwverslagen. Op deze manier wordt ook een dossier opgebouwd.

Bij kleinere projecten combineer ik vaak de directievoering het bouwkundige toezicht.

Ik heb een samenwerking met 2 architectenbureaus te weten DAAD architecten te Beilen en schipperdouwesarchitectuur te Delden. Door deze bureaus word ik vaker ingehuurd als directievoerder en / of als toezichthouder.

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen of wilt u een kosteninschatting van bovenstaande diensten dan kunt u contact met mij opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

Hieronder volgen enkele projecten waarbij HTM BouwManagement betrokken is geweest als directievoerder en / of toezichthouder:

Website Schipperdouwesarchitectuur
Website DAAD te Beilen